Korisni savjeti

SPACE SPEEDS

Pin
Send
Share
Send
Send


'),> //-->
Prva kozmička brzina je minimalna brzina koju se mora dati nekom objektu, tako da se kreće u kružnoj orbiti oko planete.

Formula za određivanje prve kozmičke brzine:


gdje je:

V je prva kozmička brzina,
G je gravitaciona konstanta
M je masa objekta,
R je polumjer objekta.

Na primjer, prva kozmička brzina Zemlje = 7,9 km / s.

Možete brzo izvesti ovu matematičku operaciju pomoću našeg mrežnog programa. Da biste to učinili, unesite početnu vrijednost u odgovarajuće polje i kliknite gumb.


Ova stranica predstavlja najjednostavniji mrežni kalkulator za računanje prve kozmičke brzine. Pomoću ovog programa možete izračunati prvu kozmičku brzinu u jednom kliku ako su masa planeta i njegov polumjer poznati.

Pin
Send
Share
Send
Send